Úvod > Firmy > Pohrebníctvo a Kvetinová predajňa, Služby mesta Piešťany

O nás

Služby mesta Piešťany

Všetko pod jednou strechou

Potrebujete zabezpečiť pohrebné alebo cintorínske služby? Vybavovanie pohrebov, prevozy zosnulých z domovov, nemocníc, sociálnych zariadení, smútočné oznámenia, sväté obrázky, kvetinové kytice a smútočné vence ,všetko nájdete u nás v Pohrebnej službe na Bratislavskej ceste pri cintoríne v Piešťanoch. Príďte a pomôžeme Vám v ťažkých chvíľach zabezpečiť poslednú rozlúčku s Vašim príbuzným.

Stredisko pietnych služieb 

Hlavné činnosti strediska:

-poskytuje cintorínske služby a pohrebné služby v zmysle Zákona o pohrebníctve:

Cintorínske služby:

- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

- vykonávanie exhumácie

- správa pohrebiska – vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladne

- plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, zrušovanie hrobových miest

- údržba domov smútku, pohrebísk, ciest a chodníkov na pohrebiskách, inžinierskych sietí

- základná údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách

 

Pohrebné služby: 

- počiatočná starostlivosť o zosnulých

- úprava zosnulých a ich ukladanie do rakvy

- preprava zosnulých na území EÚ

- miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie

- vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení

- vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami

-  vykonáva obchodnú činnosť súvisiacu s pohrebnými službami:

- predaj rakiev a smútočných potrieb

- predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru

- výroba a predaj vencov a smútočných kytíc

- vyhotovovanie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu

- úprava hrobu a jeho následná údržba

 

o-nas-pohrebna-sluzba-piestany-bratislavska-.jpg

Poskytovanie kompletných pohrebných a cintorínskych služieb ( v súlade so Zákonom o pohrebníctve) 

Kontakt: NON STOP prevozy zosnulých : +421907 287 718 , +421910 915 995

                Kancelária Pohrebných služieb : 033/77 269 82 , +421903 485 562

 

               

 

Dátum zverejnenia: 10.1.2018