Úvod > Firmy > Pohrebníctvo a Kvetinová predajňa, Služby mesta Piešťany

Naše služby

* predaj rakiev, vencov, smútočných kytíc
* sv.obrázky, ruženec, kríže, ozdobné obaly na urny...
* vyhotovovanie smútočných oznámení (parte) 
* prevozy a obliekanie zomrelých
* organizácia pohrebných obradov
* sprostredkovateľské služby (kar, matrika, fara)
* prenájom hrobových miest
* vyhotovovanie nájomných zmlúv
* údržba cintorínov

 

IMG_20180306_135345.jpg

Dátum zverejnenia: 10.1.2018